BAIE WELKOM BY DIE REIS NA DIE ONTDEKKING EN PERSOONLIKE ONDERVINDING:

Jesus red!!!

Onderwerpe op hierdie blad - sien hoofkieslys bo aan blad.

Wie is Jesus?

Leer meer oor hierdie Persoon wat so 'n geweldige invloed op die wêreld gehad het, dat ons almal praat van voor Christus en na Christus!

Wie is die mens?

'n Mens kan nie werklik verstaan waarom elke mens op aarde Jesus nodig het, tensy jy eers verstaan wie jyself en alle mense werklik is nie!

Getuienisse van redding.

Hier kan jy lees van mense wat self vertel watter verskil hulle ontmoeting met die lewende Here Jesus in hulle lewens gedoen het.

EK VERSTAAN! HELP MY!!

In hierdie afdelingkan jy inligting en geestelike hulp kry oor hoe om ook sekerheid te kry van redding en seker te wees dat jy die ewige lewe het.

Mat.7:22+23  Baie sal in daardie dag vir My sê: Here, Here, het ons nie in u Naam geprofeteer en in u Naam duiwels uitgedrywe en in u Naam baie kragte gedoen nie? :23  En dan sal Ek aan hulle sê: Ek het julle nooit geken nie. Gaan weg van My, julle wat die ongeregtigheid (wetteloosheid) werk!"

Jane Miller